ETTEVÕTTEST

Ösel Consulting OÜ on ehituslikku ja muinsuskaitselist konsultatsiooni ja omanikujärelvalve teenust ja teehoiutööde ehitusjärelvalve teenust osutav ettevõte Saaremaal.

Olenevalt tellija soovidest võime korraldada kõik konkreetse projektiga seotud toimingud.
Meie poolt osutatavate teenustega kaitseme je esindame ennekõike Tellija huve.
Ösel Consulting OÜ's töötavad ehitusspetsialistid omavad pikaajalist töökogemust
ja praktikat.

Oma oskustele ja kogemusele tuginedes saame lahendada optimaalselt
tellijale olulised küsimused ja probleemid